Jeg har lokaler i 2. etg, med felles venterom med bedriftshelsetjenesten og Lymfødemklinikken.